Metsameede - Metsatarvikute soetamine

Palun esita taotlus metsaühistule hiljemalt 1. oktoobril

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Toetuse suurus

  • Metsatarvikute toetus katab mitmete metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise kuludest kuni 30%.

Toetuse taotlemise peamised tingimused:

  • Kui investeeringu käibemaksuta maksumus on kuni 5000 eurot, peab olema selle kohta vähemalt üks hinnapakkumus. Kui investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro, peab olema võetud võrreldavad hinnapakkumused vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult;

  • Hinnapakkumus peab olema võetud metsaühistule, mitte metsaühistu liikme nimele;

  • Hinnapäring peab võimalikult täpselt kirjeldama tehnilisi näitajaid;

  • Hinnapakkumusel peab kirjas olema hinnapäringu tegija ehk taotleja andmed, pakkuja nimi ja kontaktandmed, hinnapakkumuse väljastamise kuupäev, hinnapakkumuse kehtivusaeg ning hinnapakkumuse käibemaksuta maksumus. Pakkuja peab kinnitama, et pakutav toode on uus.

Taotluse esitamine

  • Esimesena küsi hinnapakkumine ostetavale seadmele/tarvikule (Timber.ee Metsaühistu nimele) ja seejärel esita taotlus metsaühistule hiljemalt 1. oktoobriks;

  • Ühistu saab toetust taotleda vähemalt kolme seadme või tarviku ostmiseks;

  • Peale tarvikute soetamist tuleb esitada ostude aruanne.