Teenused

Metsaühistu saab sulle abiks olla mitmete metsandusalaste teenuste pakkumisega, millest mitmed on kas osaliselt või täielikult ka toetustega kompenseeritavad.

Taimekaitsevahendid ja ulukitõrje

Repellent Trico on looduslik taimekaitsevahend metskitsede, hirvede ja põtrade tekitatud kahjustuste vältimiseks okas- ja lehtpuudel. Austria päritolu Trico koostisained on vesi ja lambarasv. Tõrjeefekti annab lõhn. Trico on emolsioon, mida pritsitakse taimedele seljapritsiga. Kulu on 6-10 liitrit hektarile. Töid peab tegema sooja ja kuiva ilmaga, et vahend jõuaks taimele kuivada. Püsib taimel ca 6 kuud.

Repellent Cervacol Extra on ladvakasvule määritav sinine pasta, mis sisaldab liimainet ja liiva. Cervacol lihtsustab oluliselt järgnevate aastate kultuurihooldusi, sest jääb taimele pikemaks ajaks ja seetõttu on taim kergemini leitav metsakultuuri hooldajale.

Tricoga töödeldud taim

Metsataimede tellimine

Kas tead, et pärast uuendusraie tegemist peab metsaomanik kahe aasta jooksul metsa uuenemisele kaasa aitama? Kõige elujõulisema uue metsapõlve saab rajada metsataimede istutamisega.

Metsataimi saab soetada otse taimlatest või küsi metsaühistust abi.

Metsataimede Hooldamine

Metsamajandamiskavad

Metsamajandamiskava on nagu metsa pass, mis annab ülevaate metsa seisukorrast ja vajalikest töödest metsas. Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks. Takseerkirjeldus: Metsa majandamiseks on olulisim osa metsamajandamiskavas olev takseerkirjeldus ehk inventeerimisandmed. Need annavad ülevaate metsa seisust – puistu liigiline koosseis, vanus, kõrgus, tagavara jms. Selle alusel on võimalik arvutada metsa väärtus täna ja tulevikus.

Metsamajandamiskava

Metsataimede hooldamine

Esimestel aastatel tuleb istutatud taimedel eriti hoolsalt silma peal hoida, sest lopsakas rohttaimestik on sel ajal väikestele puudele peamine oht. Hooldamise käigus tuleb niita taimede kasvu segavad rohttaimed ja põõsad. Metsaühistu aitab Sul õigel ajal hooldustöid teostada, et metsataimed püsiksid hea tervise juures ja kasvaksid võimsaks tulevikumetsaks.

Metastaimede hooldamine

Istutamine

Istutustööde planeerimisega tuleks alustada juba mitu kuud enne planeeritud istutusaega ja ära teha eeltööd:

  1. Esimesena tuleb maapind ette valmistada

  2. Seejärel tuleb tellida metsataimed

  3. Aitame sind meeleldi kõigis istutamise etappides.

Istutamine

Maapinna ettevalmistus

Peale raietöid tuleb maapind ette valmistada uue metsapõlve tekkeks. Maapinda valmistatakse ette nii külvi kui ka istutamise eel, aga ka siis, kui on soov kaasa aidata metsa looduslikule uuenemisele. Nii on istutatud või tärkaval puutaimel vähem konkurente ja ka metsaomanikul on lihtsam hiljem noort metsa hooldades leida puutaimi üles. Maapinna ettevalmistamiseks küsi abi Metsaühistust, aitame usaldusväärsete partneritega töid teostada.

Maapinna ettevalmistamine

Hooldusraied

Hooldusraie eesmärk on tõsta puistu kvaliteeti. Metsast raiutakse välja ja kasutatakse ära see osa puid, mis muidu jääks kasvavat puistut pärssima. Hooldusraieteks on valgustusraie, harvendusraie ja sanitaarraie. Noore metsa hooldusraied võivad esialgu tähendada metsaomanikule vaid kulutusi või jäävad kulud-tulud tasa. Hooldusraieteta ei ole aga noorel metsal häid väljavaateid tulevikus väärtuslikuks puistuks kujuneda. Tuleb arvestada, et lisaks metsa majandusliku väärtuse parendamisele on hooldusraiete eesmärgiks ka metsa tervisliku seisundi eest hoolt kanda.

Hooldusraie-tehtud

Kinnistute ja raieõiguste enampakkumine

Kinnistute ja raieõiguste oksjoneid ehk enampakkumisi korraldame Timber.ee oksjonikeskkonnas, kuhu on liidetud kõik Eesti tublimad metsaettevõtted raiete ostjatena ja eraisikutest ja ettevõtetest koosnevad suurmaaomanikud, fondid, metsafirmad jt kinnistute ostjatena.

Enapakkumine