Teenused

Metsaühistu saab sulle abiks olla mitmete metsandusalaste teenuste pakkumisega, millest mitmed on kas osaliselt või täielikult ka toetustega kompenseeritavad.

Istutamine

Istutustööde planeerimisega tuleks alustada juba mitu kuud enne planeeritud istutusaega ja ära teha eeltööd:

 1. Esimesena tuleb tellida maapinna ettevalmistamine

 2. Seejärel tuleb tellida metsataimed (paljasjuursed või potitaimed)

 3. Kui ise ei istuta, siis tuleb otsida istutajad. Kui plaanid ise istutada, siis tuleb veenudada, et oleks olemas vajalikud istutamistarvikud (istutustorud, taimevakad jne)

 4. Timber.ee Metsaühistu aitab vajadusel istutustöid algusest - lõpuni organiseerida

Istutamine

Hooldusraied

Miks teha oma metsas hooldusraiet?

Hooldusraiet loetakse üheks kõige olulisemaks metsakasvatuslikuks tegevuseks. Hooldusraiete peaeesmärgiks on metsa koosseisu ja kasvu suunamine, seda eriti noores eas. Alles jäetakse enamasti puud, mis sobivad kasvukohta kõige paremini ja toovad tulevikus metsaomanikule kõige rohkem tulu. Looduse mitmekesisuse säilitamiseks jäetakse alles ka puid, mis ei nõrgenda oma konkurentsiga paremate puude kasvueeldusi ja on tulevikus maastikuehteks peale uuendusraiet.

Hooldusraiete peamised eesmärgid:

 • puistute koosseisu reguleerimine kasvutingimustele ja majanduslikele soovidele vastavaks;

 • puistu tulevikuväärtuse suurendaminem parandades paremate puude jämeduse juurdekasvu nende võra varjavate ja kahjustavate puude raiega;

 • kasutada ära puitu, mis varem või hiljem langeks looduslikult välja (harvendusraiete puhul)

 • parandada puistu sanitaarset seisundit

 • kasvatada tuulekindlaid puistuid varajase hõrendamisega Noore metsa hooldusraied võivad esialgu tähendada metsaomanikule vaid kulutusi või jäävad kulud-tulud tasa. Hooldusraieteta ei ole aga noorel metsal häid väljavaateid tulevikus väärtuslikuks puistuks kujuneda. Tuleb arvestada, et lisaks metsa majandusliku väärtuse parendamisele on hooldusraiete eesmärgiks ka metsa tervisliku seisundi eest hoolt kanda.

Hind

Oleneb mitmest asjaolust: asukohast, tihedusest, pindalast.

Küsi nõu metsaühistu töötajalt: 5032122 või metsauhistu@timber.ee

Hooldusraie-tehtud

Metsataimede tellimine

Abistame metsaomanikku metsataimede ostmisel, meil on paljude taimekasvatajatega pikaajalised lepingud, mistõttu saame pakkuda taimi paremate hindadega kui teised.

Meilt saad tellida

 • Potikuuski

 • Avajuurseid kuusetaimi

 • Avajuurseid kaski

 • Potikaski

 • Potimändi

 • Potisangleppasid

Taimede tellimiseks võta meiega ühendust: 5032122 või metsauhistu@timber.ee

Metsataimede Hooldamine

Metsandusalane nõustamine

Metsaühistus nõustab metsaomanikke metsanduskonsulent, kes on metsanduse ekspert, kellele on omistatud konsulendi kutse metsanduse valdkonnas.

Metsakonsulent nõustab metsaomanikke järgnevatel teemadel:

Alustavale metsaomanikule  Aidata välja selgitada metsaomaniku poolt soovitud metsade majandamise suund ja vajadusel hinnata metsa üldist seisundit.

Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid Dokumentide täitmisel abistamine (näiteks dokumendid raie tegemiseks; lepingud jahimeeste, majandajate, metsamaterjali ostjatega jt).

Metsamajandamiskava  Metsamajandamiskava või metsa inventeerimisandmete selgitamine ja/või analüüs. Uue kava vajalikkuse väljaselgitamine.

Uuendamine ja metsastamine  Erinevate metsastamise viiside võrdlus ja soovituste andmine metsa uuendamiseks.

Hooldamine Metsakultuuride ja loodusliku uuenduse hooldamine: hooldamisvajaduse hindamine ja hooldamiseks soovituste andmine.

Raiete põhimõtted ja meetodid Raiete põhimõtete ja meetodite ning tegemise võimaluste tutvustamine erametsaomaniku puistutes (k.a tasuvuse ülevaade ja arvestamine).

Metsamajanduslike tööde kvaliteet Metsauuendamise, hooldamise ja raiete tööde kvaliteedi hindamine. Soovituste andmine kvaliteedi parendamiseks.

Metsakahjustused Soovituste andmine metsakahjustuste  ennetamiseks;

Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid Kasvava metsa mahu arvutamine ja väärtuse hindamine. Raiemahu ja -tulu arvestamine metsa inventeerimisandmete ja/või visuaalse hinnangu alusel. Metsa uuendamise, taimekaitsevahendite kasutamise, raie või teiste metsamajanduslike tööde kulude arvestamine.

Toetused sh. pindade määramine Erametsanduse toetuste saamise võimaluste tutvustamine, k.a toetuse taotluste täitmine omaniku eest juhul, kui see on seotud antava nõuandega.

Natura 2000  Natura 2000 olemuse selgitamine, abistamine piirimärkide tuvastamisel ja lisatähistamisel.

Teie paremaks teenindamiseks meie kontorites on vajalik, et olete vastuvõtu eelnevalt ette registreerinud.

Vastuvõtud toimuvad aadressil Narva mnt 36, Tallinn.

E-R 9.00-17.00

+372 503 2122

metsauhistu@timber.ee

office-72c3330a1dac588f4bb79858e47b1e5c

Taimekaitsevahendid ja ulukitõrje

Repellent Trico on looduslik taimekaitsevahend metskitsede, hirvede ja põtrade tekitatud kahjustuste vältimiseks okas- ja lehtpuudel. Austria päritolu Trico koostisained on vesi ja lambarasv. Tõrjeefekti annab lõhn. Trico on emolsioon, mida pritsitakse taimedele seljapritsiga. Kulu on 6-10 liitrit hektarile. Töid peab tegema sooja ja kuiva ilmaga, et vahend jõuaks taimele kuivada. Püsib taimel ca 6 kuud.

Repellent Cervacol Extra on ladvakasvule määritav sinine pasta, mis sisaldab liimainet ja liiva. Cervacol lihtsustab oluliselt järgnevate aastate kultuurihooldusi, sest jääb taimele pikemaks ajaks ja seetõttu on taim kergemini leitav metsakultuuri hooldajale.

Tricoga töödeldud taim

Metsamajandamiskavad

Metsamajandamiskava on nagu metsa pass, mis annab ülevaate metsa seisukorrast ja vajalikest töödest metsas. Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks. Takseerkirjeldus: Metsa majandamiseks on olulisim osa metsamajandamiskavas olev takseerkirjeldus ehk inventeerimisandmed. Need annavad ülevaate metsa seisust – puistu liigiline koosseis, vanus, kõrgus, tagavara jms. Selle alusel on võimalik arvutada metsa väärtus täna ja tulevikus.

Metsamajandamiskava

Metsataimede hooldamine

Esimestel aastatel tuleb istutatud taimedel eriti hoolsalt silma peal hoida, sest lopsakas rohttaimestik on sel ajal väikestele puudele peamine oht. Hooldamise käigus tuleb niita taimede kasvu segavad rohttaimed ja põõsad. Metsaühistu aitab Sul õigel ajal hooldustöid teostada, et metsataimed püsiksid hea tervise juures ja kasvaksid võimsaks tulevikumetsaks.

Metastaimede hooldamine

Maapinna ettevalmistus

Peale raietöid tuleb maapind ette valmistada uue metsapõlve tekkeks. Maapinda valmistatakse ette nii külvi kui ka istutamise eel, aga ka siis, kui on soov kaasa aidata metsa looduslikule uuenemisele. Nii on istutatud või tärkaval puutaimel vähem konkurente ja ka metsaomanikul on lihtsam hiljem noort metsa hooldades leida puutaimi üles. Maapinna ettevalmistamiseks küsi abi Metsaühistust, aitame usaldusväärsete partneritega töid teostada.

Maapinna ettevalmistamine

Kinnistute ja raieõiguste enampakkumine

Kinnistute ja raieõiguste oksjoneid ehk enampakkumisi korraldame Timber.ee oksjonikeskkonnas, kuhu on liidetud kõik Eesti tublimad metsaettevõtted raiete ostjatena ja eraisikutest ja ettevõtetest koosnevad suurmaaomanikud, fondid, metsafirmad jt kinnistute ostjatena.

Enapakkumine