Metsamaaparandustööde toetus

Taotluse esitamise tähtaeg on 02.09

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Mida toetatakse?

Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva rajamist ja truubi asendamist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Toetuse taotlemiseks peab esitama metsaühistule:

 1. Taotluse (määruse lisa 1)

 2. Uuendustööde kava, mis sisaldab määruse lisas 11 kirjeldatud andmeid

 3. Uuendustööde kava eest esitatud arve koopia

 4. Arve tasumist tõendava dokumendi koopia

 5. Metsamaaparandustööde nimekirja (määruse lisa 12)

Toetuse taotlemiseks peab esitama metsaühistule:

Toetuse määr on kuni 10 000 eurot erametsaomaniku kohta, kuid mitte rohkem kui

 1. 10% maaparandussüsteemi uuendustöödeks taotletava toetuse mahust, kuid mitte rohkem kui 300 eurot maaparandussüsteemi uuendustööde kava kohta

 2. 1,5 eurot uuendatava kuivenduskraavi või eesvoolu jooksva meetri kohta

 3. 1,5 eurot rajatava voolunõva jooksva meetri kohta

 4. 35 eurot asendatava 30 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta

 5. 50 eurot asendatava 40 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta

 6. 65 eurot asendatava 50 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta

 7. 85 eurot asendatava 60 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta

 8. 145 eurot asendatava 80 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta

 9. 245 eurot asendatava 100 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta

 10. 100 eurot tööde vastuvõtmise akti koostamise kuludest

Kuidas tehtud tööde kohta aru antakse?

Tehtud tööde kohta tuleb esitada Erametsakeskusele hiljemalt ühe aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kuupäeva

 1. Tööde vastuvõtmise akt (määruse lisa 13)

 2. Akti koostamise eest esitatud arve koopia

 3. Arve tasumist tõendava dokumendi koopia