Metsamajandamiskava toetus

-

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Kui suur on toetus?

  • Toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta. Arveid ja maksekorraldusi esitama ei pea.

Mida toetatakse?

  1. Toetust saab küsida 2021 – 2023. aastal koostatud metsamajandamiskavadele

  2. Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema kehtivad ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist, kas taotluse esitamise aastal või kahel eelneval kalendriaastal.

  3. Inventeeritud metsamaa peab olema metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.

  4. Toetust makstakse sama metsamaa inventeerimise kulude katteks üks kord seitsme aasta jooksul inventeerimisandmete registrisse kandmisest.

Kes saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda ainult metsaühistu liige.

Taotluse esitamine

Lae alla taotlus siit.

Täida toetuse taotlus ja saada e-postile: metsauhistu@timber.ee