Metsamajandamiskava toetus

Toetust saab taas taotleda 2022. aastal. Avaldame taotlemise tähtaja niipea kui see on selgunud.

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Mida toetatakse?

  1. Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema kehtivad ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist, kas taotluse esitamise aastal või kahel eelneval kalendriaastal.

  2. Inventeeritud metsamaa peab olema metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.

  3. Toetust makstakse sama metsamaa inventeerimise kulude katteks üks kord seitsme aasta jooksul inventeerimisandmete registrisse kandmisest.

Kes saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda ainult metsaühistu liige.

Kui suur on toetus?

  • Toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta. Arveid ja maksekorraldusi esitama ei pea.