Metsameede - Hooldusraie

Taotluse esitamise tähtpäev on 05.10.2022

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

2022. a võib hooldusraieks küsida toetust ka metsamaale, kuhu on juba programmiperioodil (2014-2021) hooldusraie toetust taotletud ja saadud.

Toetuse suurus

 • 159 €/ha

Toetuse taotlemise peamised tingimused:

 • Metsamaa on inventeeritud (kinnistul peab olema kehtiv metsamajandamiskava);

 • Hooldusraiega võib alustada kuupäevast 06.10.2022;

 • Puistu jooksev vanus võib olla kuni 30 aastat;

 • Võib teha valgustusraiet või harvendusraiet;

 • Harvendusraie korral peab olema töö tegemise ajal metsateatis;

 • Toetust võib taotleda maksimaalselt 60 ha hooldusraie tegemiseks erametsaomaniku kohta aastas.

Lisainfo

 • Kui oled hooldusraied teostanud, siis tuleb esitada tehtud tööde aruanne;

 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.

 • Tööde tegemise tähtaeg on 11.2024

 • 2022. a võib hooldusraieks küsida toetust ka metsamaale, kuhu on juba programmiperioodil (2014-2021) hooldusraie toetust taotletud ja saadud.

Teenustasu

Toetuse väljamaksmisel on teenustasu 5% saadud toetuse summast.

Taotluse esitamine

Lae alla taotlus SIIT

Täida toetuse taotlus ja saada e-postile: metsauhistu@timber.ee

Lae alla aruanne SIIT

Esita tööde aruanne: metsauhistu@timber.ee