Hooldusraie

Esita toetuse taotlus hilisemalt kuupäevaks 21.12.2023

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Toetuse suurus

 • 356 €/ha

Toetuse taotlemise peamised tingimused:

 • Metsamaa on inventeeritud (kinnistul peab olema kehtiv metsamajandamiskava);

 • Puistu jooksev vanus võib olla kuni 30 aastat;

 • Võib teha valgustusraiet või harvendusraiet;

 • Harvendusraie korral peab olema töö tegemise ajal metsateatis, kui raiutakse enam, kui 20tm kinniasja kohta;

 • Toetust võib taotleda maksimaalselt 30 ha hooldusraie tegemiseks erametsaomaniku kohta aastas.

 • Toetust saad taotleda kui eelneva viie aasta jooksul ei ole sama metsamaa osa kohta hooldusraieks toetust saanud.

 • Toetust ei saa taotleda metsamaa osale kus asub kaitstav loodusobjekt (Loodukaitse seadus § 4).

 • Hooldusraie toetuse taotluseid hinnatakse ja rahuldatakse lähtuvalt puistu vanusegruppidest. See tähendab, et esmalt rahuldatakse paremusjärjestusse seatud nõuetekohased taotlused, mis on esitatud kuni kümneaastaste puistute kohta. Seejärel 11-20-aastaste puistute ning viimaks 21-30 (k.a.) puistute kohta. Seega on ettenähtud vahendite puudumisel, eelistatud nooremates puistutes planeeritud hooldusraied.

Lisainfo

 • Kui oled hooldusraied teostanud, siis tuleb esitada tehtud tööde aruanne;

 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.

 • Tööd tuleb teostada 18 kuu jooksul peale toetuse otsuse tegemist.

Teenustasu

Toetuse väljamaksmisel on teenustasu 5% saadud toetuse summast.

Taotluse esitamine

Lae alla taotlus SIIT

Täida toetuse taotlus ja saada e-postile: metsauhistu@timber.ee

Hooldusraie tööde aruanne

'Esita tööde aruanne: metsauhistu@timber.ee