Kahjustatud metsa taastamine

15.09 - 01.10.2023; Toetuse suurus kuni 1050 €/ha

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Toetuse suurus

 • Kahjustuse kõrvaldamiseks (tormi või metsatulekahju tõttu hukkunud mets) 1050 €/ha

 • Uue metsakultuuri rajamiseks 731 €/ha

 • Maapinna mineraliseerimiseks loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks 146 €/ha

 • Metsauuenduse hooldamiseks 149 €/ha

Toetuse taotlemise peamised tingimused:

 • Metsamaa on inventeeritud;

 • Loodusõnnetuse või tulekahju kohta peab olema tehtud metsakaitseekspertiis või raiet lubava märkega metsateatis, millelt nähtub metsa hukkumise põhjus;

 • Metsamaa osa, mille kohta toetust taotletakse, peab olema vähemalt 0,5 ha;

 • Kahjustatud metsamaa pindala peab olema vähemalt 20% katastriüksusel paikneva metsamaa osa pindalast, millel kahjustus paikneb;

 • Toetust peab taotlema ka uue metsakultuuri rajamiseks või maapinna mineraliseerimiseks;

 • Istutatakse kasvukohatüübile sobivaid taimi ja taimed on ostetud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud Taimetervise registris.

Meelespea metsaomanikule

 • Hukkunud metsa taastamiseks tehtavad tööd võivad olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal;

 • Toetuse summast peetakse kinni tulumaks;

 • Tööde tegemise tähtaeg on november 2024;

 • Esita taotlus metsaühistule hiljemalt 01. oktoobril;

 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

Teenustasu

Toetuse väljamaksmisel on teenustasu 5% saadud toetuse summast.

Taotluse esitamine

Lae alla taotlus SIIT

Täida toetuse taotlus ja saada e-postile: metsauhistu@timber.ee

Lae alla aruanne SIIT

Esita tööde aruanne: metsauhistu@timber.ee