Kasvavate puude laasimine

Taotluse esitamise tähtpäev on 01.10.2023

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Toetuse suurus

 • 102 €/ha

Toetuse taotlemise peamised tingimused:

 • Laasitav puu on puistu esimesse rindesse kuuluv kuusk, mänd, tamm, kask, lehis või sanglepp;

 • Puistu keskmine rinnasdiameeter on kuni 15 cm;

 • Laasitud tüve lõpp-pikkus on vähemalt 3 meetrit;

 • Laasitavate puude arv on vähemalt 200 puud hektari kohta;

 • Laasitud puu on märgistatud märkelindi või -värviga, mis on visuaalselt nähtav vähemalt viie aasta jooksul PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates;

 • Metsamaal peavad olema kehtivad inventeerimisandmed.

Meelespea metsaomanikule

 • Esimese sammuna taotle toetust;

 • Laasimistöödega võib alustada 06.10.2022;

 • Toetuse summast peetakse kinni tulumaks;

 • Tööde tegemise tähtaeg on november 2024;

 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

Teenustasu

Toetuse väljamaksmisel on teenustasu 5% saadud toetuse summast.

Taotluse esitamine

Lae alla taotlus siit

Täida toetuse taotlus ja saada e-postile: metsauhistu@timber.ee

Lae alla aruanne siit

Esita tööde aruanne: metsauhistu@timber.ee