Metsameede - Ulukikahjustuste ennetamine

Palun esita taotlus metsaühistule hiljemalt 01. oktoobril

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Toetuse suurus

  • Repellendi kasutamisel 70 €/ha

  • Tüve- ja ladvakaitsmete soetamise ja kasutamise toetus on kuni 50% kaitsmete hinnast.

Toetuse taotlemise peamised tingimused:

  • Metsamaal on kehtivad inventeerimisandmed;

  • Toetuse saaja teatab vähemalt neli tööpäeva enne tööde tegemise alustamist töö tegemise kuupäeva, koha ja kasutatava repellendi nimetuse elektrooniliselt metsaühistule;

  • Tööde tegemise tähtaeg on november 2024;

  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks;

  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

Teenustasu

Toetuse väljamaksmisel on teenustasu 5% saadud toetuse summast.

Taotluse esitamine

Lae alla taotlus SIIT

Täida toetuse taotlus ja saada e-postile: metsauhistu@timber.ee

Lae alla aruanne SIIT

Esita tööde aruanne: metsauhistu@timber.ee