Metsameede

Toetust saab taas taotleda 2022. aastal. Avaldame taotlemise tähtaja niipea kui see on selgunud. 
NB: Peab olemas olema kehtivad inventeerimisandmed (metsamajandamiskava)

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust
 • Hooldusraied

 • Laasimine

 • Ulukikahjustuste ennetamine

Milliseid tegevusi toetatakse?

 1. Hooldusraie kuni 30-aastases puistus 159 €/ha

 2. Kasvavate puude laasimine 102 €/ha

Ulukikahjustuste ennetamine

 1. Repellendi soetamine ja kasutamine 70 €/ha

 2. Uue metsakultuuri rajamine 731 €/ha

 3. Maapinna mineraliseerimine loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks 146 €/ha

 4. Metsauuenduse hooldamine 149 €/ha

 5. Männikärsaka ja juurepessu vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine 95 €/ha

 6. Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks (30% seadme maksumusest)

Mida jälgida taotlemisel?

Peab olemas olema kehtivad inventeerimisandmed (näiteks 2011 a. inventeeritud metsamaa puhul 2022 a. toetust ei saa taotleda - metsamajandamiskava kehtib 10 aastat)

Millal võin töödega alustada?

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal. Pane tähele! Repellendi, juurepessu ja männikärsaka vastase tõrjevahendi kasutamisel tuleb ühistut vähemalt neli tööpäeva enne tööga alustamist e-kirjaga teavitada.