Metsameede

Taotluse esitamise tähtaeg on 07. oktoober

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Metsaomanikule mõeldud toetused

Milliseid tegevusi toetatakse?

  • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus 356 €/ha

  • Ulukikahjustuste ennetamine (repellendi kasutamine) 146 €/ha

  • Hukkunud metsapuude kõrvaldamine 1719 €/ha (loe täpsemalt vastava kategooria alt)

Millal võin töödega alustada?

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval, kui metsaühistu on taotluse esitanud Keskkonna Investeeringute Keskusele. Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Kui tööd on teostatud, siis tuleb metsaühistut sellest teavitada meili teel (metsauhistu@timber.ee). Pane tähele! Repellendi, juurepessu ja männikärsaka vastase tõrjevahendi kasutamisel tuleb ühistut vähemalt neli tööpäeva enne tööga alustamist e-kirjaga teavitada.

Toetuse taotlemiseks küsi nõu metsaühistust: 5032122 või metsauhistu@timber.ee