Looduskaitseliste piirangute toetus

Taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2024.

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Natura hüvitist saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale.

Hüvitise määrad on:

  1. 134 eurot Natura 2000 sihtkaitsevööndis, Natura 2000 piiranguvööndis asuvas või hoialal asuvas metsaelupaigas, Natura 2000 sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis;

  2. Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Taotlust saab esitada ainult e-PRIAS ja tuleb esitada igal aastal uuesti!

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega, mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama. Natura hüvitise taotlemiseks on võimalik anda ka volitus. Paberil allkirjastatud volituse võib saata PRIAsse.