Looduskaitseliste piirangute toetus

2024 aasta kevadel; Toetuse suurus 60 - 134 €/ha

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Natura hüvitist saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale.

Hüvitise määrad on:

  1. 134 eurot Natura 2000 sihtkaitsevööndis, Natura 2000 piiranguvööndis asuvas või hoialal asuvas metsaelupaigas, Natura 2000 sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis;

  2. Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Taotlust saab esitada ainult e-PRIAS ja tuleb esitada igal aastal uuesti!

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega, mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama. Natura hüvitise taotlemiseks on võimalik anda ka volitus. Paberil allkirjastatud volituse võib saata PRIAsse.