Maapinna mineraliseerimise toetus

Taotluse esitamise tähtaeg on 27.11.2023

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Toetuse suurus

  1. Kuni 96 €/ha

Toetuse taotlemise peamised tingimused:

  1. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist (esitamise aastal või sellele eelneval aastal;

  2. Toetust saavad taotleda vaid metsaühistu liikmed läbi metsaühistu;

  3. Lappidena võib maapinda ette valmistada ka labida või maakirvega, kuid lapi mõõtmed peaksid olema vähemalt 40×40 cm;

  4. Lappide arv peab vastama „Metsa majandamise eeskirjas” sätestatud istutuskohtade arvu  piirmäärale.

  5. Toetust saab taotleda ainult nendele metsaladele, kus on uuendusraie teostatud, kas metsateatise või metsakaitseekspertiisi akti alusel.

Meelespea metsaomanikule

  1. Maapinna ettevalmistamise puhul ei loeta labidaga istutusaugu tegemist toetatavaks tegevuseks;

  2. Maapinna ettevalmistamine tehakse valdavalt traktori haakes olevate ketaskobestite või lapilööjatega, kus kasutatavate seadmete tehnilised näitajad peavad võimaldama teha vagusid, ribasid ja lappe laiusega 40 kuni 80 cm.

  3. Maapinna ettevalmistamine tehakse valdavalt traktori haakes olevate ketaskobestite või lapilööjatega, kus kasutatavate seadmete tehnilised näitajad peavad võimaldama teha vagusid, ribasid ja lappe laiusega 40 kuni 80 cm.

Taotle

Lae alla taotlus SIIT

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada e-postile: metsauhistu@timber.ee

Teenustasu

Toetuse väljamaksmisel on teenustasu 5% saadud toetuse summast.