Metsataimede istutamise toetus

Taotluse esitamise tähtaeg on 27.11.2023

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Toetuse suurus

 1. Kuni 400 €/ha

Toetuse taotlemise peamised tingimused:

 1. Toetust saab taotleda ainult metsaühistu kaudu;

 2. Istutustööd peavad olema tehtud käesoleval aastal ja enne taotluse esitamist;

 3. Toetust saab taotleda ainult metsaladele, kus on uuendusraie teostatud, kas metsateatise või metsakaitseekspertiisi akti alusel;

 4. Metsataimed peavad olema ostetud ettevõttelt, kes on registreeritud Taimetervise registris

 5. Kultiveerimismaterjali põhitunnistuse number (antakse metsapuu seemnepartiile, selle saab metsataimede müüjalt).

Meelespea metsaomanikule

 1. Taimede soetamise kohta pole vaja esitada arvet ja maksekorraldust, aga taotlusesse peab märkima, kellelt metsataimed on ostetud.

 2. Istutamise algtihedus peab vastama metsa majandamise eeskirjale:

 3. Hariliku kuuse istutamisel vähemalt 1500 taime hektaril (soovituslik 1800 taime hektarile);

 4. Aru- ja sookase istutamisel vähemalt 1500 taime hektaril;

 5. Hariliku männi istutamisel vähemalt 2600 taime hektaril.

Hea teada!

 1. Millal toetusraha välja makstakse? KIK teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

 2. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta. Ehk iga metsaomaniku kohta on ettenähtud kindlaksmääratud maksimum toetussumma.

Taotle

Lae alla taotlus SIIT

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada e-postile: metsauhistu@timber.ee

Teenustasu

Toetuse väljamaksmisel on teenustasu 5% saadud toetuse summast.