Metsauuenduse hooldamise toetus

Taotluse esitamise tähtaeg on 01.07

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Toetuse suurus

  1. Kuni 96 €/ha

Toetuse taotlemise peamised tingimused:

  1. Toetust saab taotleda ainult metsaühistu kaudu;

  2. Metsauuenduse hooldus peab olema tehtud käesoleval aastal ja enne taotluse esitamist;

  3. Toetust saab taotleda ainult metsaladele, kus on uuendusraie teostatud, kas metsateatise või metsakaitseekspertiisi akti alusel;

Meelespea metsaomanikule

  1. Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal.

  2. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal.

Hea teada!

  1. Millal toetusraha välja makstakse? Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  2. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta. Ehk iga metsaomaniku kohta on ettenähtud kindlaksmääratud maksimum toetussumma.

Taotle

Lae alla taotlus SIIT

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada e-postile: metsauhistu@timber.ee

Teenustasu

Toetuse väljamaksmisel on teenustasu 5% saadud toetuse summast.